Kalite Ayarları – Quality Setting

Bu bölümde, Pidu Cura’da ilk ayar parametreleri kategorisi olan kalite (quality) bölümü parameterleri açıklanacaktır.

Katman Yüksekliği – Layer Height

3D yazıcı, plastiği katmanlar halinde bırakır. Katman yüksekliği, bu katmanların milimetre cinsinden kalınlığıdır. Dilimleyici açısından ise dilimleme aşamasında her bir katmanın milimetre cinsinden kalınlığıdır. Hem baskınızın görsel kalitesinde hem de baskı süresinde en önemli faktördür. Daha ince bir katman yüksekliği ile baskının yüzey kalitesi artarken baskı süresi de artacaktır.

0,1mm katman yüksekliği
0,3mm katman yüksekliği

Katman yüksekliğinin etkilerinden bazıları:

 • Katmanların daha ince olması baskının görsel kalitesini artıracaktır. Katmanlar daha ince olduğu için katman sınırlarında merdiven çıkma etkisi azalacaktır. Ayrıca, katmanlar birbirine daha yakın olacak ve böylece katmanlar arasındaki kırışıklıklar daha küçük olacak ve bu da genel olarak daha pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlayacaktır.
 • Daha ince katmanlara sahip olmak, yazıcının baskınızın üst ve alt taraflarında daha fazla ayrıntı üretilmesini sağlar.
 • Daha kalın katmanlara sahip olmak, baskıyı bir noktaya kadar daha güçlü hale getirme eğilimindedir. Zayıf bir nokta olma eğiliminde olan katmanlar arasında daha az sınır olacaktır. Daha kalın katmanlar çok fazla kaymazlar.
 • Daha kalın katmanlara sahip olmak baskı süresini kısaltacaktır, çünkü memenin çok fazla yatay hareket yapması gerekmeyecektir.

İlk Katman Yüksekliği – Initial Layer Height

Bu ayar, baskınızın ilk katmanının yüksekliğini tanımlar. İlk katman yüksekliği, yapı plakasıyla daha güçlü bir yapışma oluşturmak için genellikle katman yüksekliğinden daha kalın olarak ayarlanır.  Bu ayarla, baskının geri kalanının çözünürlüğünü düşürmeden ilk katmanın kalınlığı artırılabilir.

İlk katman, diğer katmanlardan daha kalındır.

İlk katmanın kalınlığının arttırılması, nozülün aynı mesafede daha fazla malzeme ekstrüde etmesine neden olur. Malzeme, tam çizgi genişliğini doldurmak için yanlara doğru yayıldığından, bu ekstra güç gerektirir. Bu ekstra kuvvet, malzemenin baskı tablasına daha iyi yapışmasını sağlar. Ek olarak, daha kalın katman, yüzeyin düzlüğünde herhangi bir düzensizliği yakalayacaktır. Baskı plakası hafifçe bükülürse, değişkenlik birinci katmanın kalınlığı tarafından emilecektir, aksi takdirde meme ikinci katmanda onu kazıyabilir.

Model, ilk katmanda çok fazla ayrıntıya sahip olduğunda, daha kalın katman nedeniyle kalitesi düşebilir. Genel olarak ilk katmanın çok kalın olması, ilk katmanın daha fazla sarkmasına neden olur ve bu da fil ayaklanmasına neden olur. Bu durumda, Duvar / Shell kategorisi altında bulunan “İlk Katmanın Yatay Genişlemesi / Initial Layer Horizontal Expansion” parametresi değerine küçük bir negatif değer vererek bunu önlenebilir.

Hat Genişliği – Line Width

Hat genişliği, nozzle çapına yakın olması gereken ve yazdırılan hatların genişliğini tanımlar. Bu, yazıcının yerleştireceği çizgilerin yatay genişliğidir. Normalde meme açıklığının çapı, hatlarınızın ne kadar geniş olacağını belirler, ancak daha fazla veya daha az malzeme ekstrüde edildiğinde, yazıcı hatların ne kadar geniş olacağı konusunda biraz değişebilir. Hat genişliğine bağlı olarak ekstrüzyon hızı ayarlanır, bu da ne kadar malzemenin ekstrüde edilmesi gerektiğini otomatik olarak hesaplayacağı anlamına gelir.

Çok ince çizgiler
Çok geniş çizgiler
 • Modelde daha keskin ayrıntılara izin vermek için dış duvarın hat genişliğini biraz azaltın.
 • Dolgunun artırılmış hat genişliği, dolgunun biraz daha hızlı yazdırılmasını sağlar.

Varsayılan hat genişlik değeri, seçilen nozzle çapı ile aynı değerdedir.

Aynı model için 0,25mm, 0,4mm ve 0,8mm hat genişlikleri

Hat genişliğini azaltmak, yazıcının daha fazla ayrıntı yazdırmasını sağlar. Özellikle yazıcının ince parçaları basmasına da olanak tanır. Hat genişliği, baskınızdaki en etkili ayarlardan biridir. İşte bu etkilerden bazıları:

 • Daha ince çizgiler basmak, en ince parçalara bir çizgi bile sığabileceğinden, daha ince parçaların basılmasına olanak tanır.
 • Hat genişliğini baskınızın kalınlığının bir katına ayarlamak, nesneyi daha güçlü ve malzeme akışını daha iyi bir duruma getirebilir.
 • Daha küçük bir çizgi genişliği, üst yüzeyinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlar.
 • Nozul boyutunuzdan biraz daha küçük olan baskı hatları, gücü artırma eğilimindedir. Nozulun, bir önceki hattın biraz üzerinde ikinci bir geçiş yaptığında bitişik hatları birbirine kaynaştırmasını sağlar.
 • Çok geniş baskı hatları yetersiz ekstrüzyona yol açacaktır. Yazıcı, çizginin istenen genişliğini doldurmaya yetecek kadar daha fazla malzeme çıkarmaya çalışacaktır. Bu malzeme mümkün olan her yöne akmaya çalışacaktır. Ancak bir noktada karşı basınç çok büyük olacak ve malzeme artık çok geniş hatların kenarlarına kadar akmayacaktır. Bu daha sonra çizgiler arasında boşluklar bırakır.
 • Çok küçük baskı hatları da yetersiz ekstrüzyona yol açacaktır. Malzeme nozuldan yeterince hızlı akmazsa, malzemenin yüzey gerilimi küçük damlacıklar halinde pıhtılaşmasına neden olarak ekstrüzyonu düzensiz hale getirir ve damlacıklar arasında boşluklar bırakır.
 • Daha ince çizgiler basmak, baskı süresini önemli ölçüde artıracaktır.

Hat genişliğinin nozul çapının %60’ının altında veya %150’nin üzerinde bir değer ayarlanması önerilmez. Her ikisi de yeterli malzemeyi çıkarmada başarısız olabilir.

Yeterli duvara sığdırmak için hat genişliklerini ayarlamak

İnce ancak güçlü olması gereken mekanik nesneleri yazdırırken, düzenli olarak parçanızın hat genişliğinin bir katında bile temiz olmaması sorunuyla karşılaşırsınız. Çift bir kat değilse, Cura normalde “Duvar Çakışmalarının Telafi Edilmesi” ayarı ile bazı hatların akışını azaltır. Bu, görsel kaliteye zarar veren nozuldan geçen akış hızını değiştirir. Çizgi genişliğinin tam katıysa ancak çift sayı değilse, duvarlardan biri 0’a düşürülür.

Düzgün çizgilerle temiz konturlar üretmek, baskıyı daha güçlü hale getirebilir ve daha iyi görünmesini sağlayabilir. Herhangi bir uzman Cura kullanıcısının ayırt edici özelliği, çizgi genişliğini, istenen sayıda kontur baskıyı dolduracak şekilde ayarlayabilmektir.

Konturların sığmadığı ve bazı çizgilerin diğerlerinden daha kalın olduğu varsayılan hat genişliği
Hat genişliğini azaltmak, eşit şekilde oturmasını sağlar
Hat genişliğini artırmak da işe yarar

Akışı sabit tutmak

Akıştaki büyük dalgalanmalar bazen FDM yazıcılar için sorun oluşturmaktadır. Nozul haznesi, bazı malzemeleri basınç altında tutar, bu da nozuldan çıkan gerçek akış hızının gecikmesine neden olur. Akış hızının artması veya azalması biraz zaman alacaktır. Filamenti beslemek için Bowden (uzaktan besleme) sistemine sahip yazıcılarda da Bowden tüpünde yaylanma vardır, bu da etkiyi daha da kötüleştirmektedir. Bunun bir sonucu olarak, daha yüksek bir akış hızına geçerken eksik ekstrüzyon ve daha düşük bir akış hızına geçerken aşırı ekstrüzyon elde edersiniz. Bu nedenle, akış hızını mümkün olduğunca sabit tutmak iyi bir fikirdir.

Hat genişliği, akış hızını büyük ölçüde etkiler. Çizgilerin genişliklerinin birbirine yakın ve meme boyutuna yakın tutulması tavsiye edilir. Çizgi genişliğini önemli ölçüde ayarlıyorsanız, akış hızını daha sabit tutmak için baskı hızını da ayarlamayı düşünebilirsiniz. Bu, baskınızın boyutsal doğruluğunu artıracaktır.

Hat genişliği, mevcut tüm çizgi türleri için ayrı ayrı ayarlanabilir.

Duvar Hattı Genişliği – Wall Line Width:

İç ve dış duvarların hat genişliği ayrı ayrı ayarlanabilir.

Üst Yüzey Kaplaması Hat Genişliği – Top Surface Skin Line Width

Bu hat genişliği yalnızca bir üst yüzey kaplaması kullanıldığında mevcuttur.

Üst/Alt Hat Genişliği – Top/Bottom Line Width

Üst ve alt katmanların yazdırıldığı hat genişliği.

Dolgu Hat Genişliği – Infill Line Width

Tüm dolgu malzemesinin hat genişliği.

Etek/Kenar Hattı Genişliği – Skirt/Brim Line Width

Etek veya kenar hattı genişliği.

Destek Hattı Genişliği – Support Line Width

Destek yapılarının hat genişliği.

Destek Arayüzü Hattı Genişliği – Support Interface Line Width

Tek bir destek arayüzü hattının genişliği.

Asal Kule Hattı Genişliği – Prime tower Line Width

Tek bir asal kule hattının genişliği.

İlk Katman Hat Genişliği – Initial Line Width

İlk katmandaki çizgilerin genişliği. Yapı plakasıyla daha güçlü bir yapışma oluşturmak için varsayılan değer olarak %120 ayarlanmıştır.


Bir yorum yazın


İçindekiler