3d Baskı’da Bağımsız Çift Ekstrüder (IDEX) Nedir?

Bir FDM/FFF 3d yazıcı genel olarak, bir veya iki ekstruderli olabilir. Tek ekstruderli 3d yazıcılar oldukça popüler olmasına rağmen, iki ekstruderli 3d yazıcılar ek malzemeler kullanmanıza ve renkleri tek bir baskıda birleştirmenize izin verir, bu da onları daha faydalı hale getirir.

Şu anda iki tür çift ekstrüder vardır: bağımlı ve bağımsız. Bağımlı ekstrüderlerde, nozullar aynı taşıyıcı üzerinde yer alır ve iki nozul birlikte hareket eder. Bağımsız ekstrüderler de ise nozullar birbirinden bağımsız tayışıcılar üzerinde yer alırlar ve bu sayede birbirlerinden bağımsız hareket edebilirler. Bağımsız çift ekstuder sistemlerine sahip 3d yazıcılar, bağımlı çift ekstrudere sahip 3d yazıcılara göre birçok avantaj sağlamaktadırlar.

Bağımsız Çift Ekstruder Nedir?

Bağımsız çift ekstruder dünya genelinde ingilizce “Independent Dual Extruders” kısaltması olan “IDEX” olarak anılmaktadır. İki baskı kafasının birbirinden bağımsız olarak hareket etmesine izin veren 3D baskı tekniğidir. Her kafanın kendi başlığı vardır ve diğer kafa ile aynı veya farklı türde malzeme ile baskı yapabilir. Bu teknolojinin, çift ekstrüderli tek kafaya kıyasla bazı avantajları vardır.

Bağımsız Çift Ekstruderin Faydaları Nelerdir?

Sızıntı olmadan çok renkli baskı imkanı sunmaktadır.

Bazı 3d yazıcılar, tek bir baskı kafasına iki püskürtme ucu yerleştirerek çift ekstrüzyon imkanı sunmaktadır. Etkin olmayan püskürtme ucu her zaman yazdırılan parçaya yakın olduğundan, bu teknolojinin sızma gibi birçok dezavantajı bulunmaktadır.

Bağımsız çift ekstrüder de için durum farklıdır. Bir baskı kafası etkin ve yazdırırken, diğer etkin olmayan baskı kafası yatağın yanına doğru hareket eder ve baskı alanı dışına park eder. Baskı yapmayan kafa yan tarafta olduğu için aktif olmayan kafadan sızan filament iş parçanıza yapışmaz. Bu, malzemelerin kirlenmesini önler ve daha temiz baskılar verir.

Ek bir sistem, bir renkten diğerine geçerken renklerin karışmasını daha da azaltabilir. Bu şekilde çok temiz çok renkli baskılar alabilirsiniz.

Çoklu malzeme modunda ekstruderlerin nozul hizalarındaki farklılıklar için z offset değeri tanımlanabilir.

Bağımsız çift ekstuder sistemine sahip 3d yazıcılarda çoklu malzeme modunda ikinci ekstruder için bir z offset değeri tanımlanabilir. Bağımlı çift ekstruder sistemlerinde nozul seviyelerinin eşit hizada olmaması durumlarında bir ekstruderin gerçekleştirmiş olduğu baskıyı diğer ekstruder nozulu kazıyabilirmekte ve baskıda sorunlara yol açabilmektedir. Bağımsız çift ekstruder sistemine sahip 3d yazıcılarda dilimle yazılımında tanımlabilen bir z offset değerleri ile bu durum yazılım ile kontrol edilebilir ve yaşanacak sorunlar kolayca aşılabilir.

Çoğlatma modu ile üretim hızını arttırır.

Bağımsız çift ekstrüder sistemi, iki özdeş parçanın aynı anda yazdırılmasına izin verir. Bu, yazıcının üretim hızını iki katına çıkararak makineyi seri üretim için çok daha etkili hale getirir.

Aynı baskıda farklı malzemeler kullanabilme imkanı sunar.

Bağımsız çift ekstrüderin bir diğer büyük avantajı da iki nozulun büyük farklılıklarına sahip olabilmesine ve dolayısıyla farklı malzemelerin birleştirilmesine izin vermesidir. Bu durum, çözünür destek malzemesi kullanılarak karmaşık baskılar alınmasını mümkün kılarken kullanıcının çok daha fazla malzeme kombinasyonu yapmasına izin verir.


Bir yorum yazın


İçindekiler